DELTA คอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์ส CELTA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บวกกับประสบการณ์การสอนมาช่วงหนึ่ง และกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพของการเป็นครูสอนภาษา หรือหากต้องการจะเป็นหัวหน้าการศึกษา หรือครูที่สามารถฝึกครูสอนได้ และเพื่อพัฒนาของการเป็นครูสอนภาษา TEFL ซึ่งมืออาชีพมากขึ้น

หากสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ การร่วมเรียนกับโรงเรียน International House Chiang Mai ในคอร์ส DELTA ที่เป็นที่เดียวในประเทศไทย และหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและพิจารณา

Cambridge Delta Modules (DELTA) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่

 • ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เดิมเกี่ยวกับการสอน และการเรียนภาษาสำหรับผู้ใหญ่
 • แหล่งทรัพยากร และอุปกรณ์สำหรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน
 • การทำงานในห้องเรียน
 • การประเมินงาน ตรวจสอบ และประเมินผล
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ

หลังจากจบคอร์สสัปดาห์ที่ 8 ของ DELTA คอร์ส ครูผู้เข้าฝึกอบรมจะตั้องผ่านขั้นตอนดังนี้:

 • เข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการอบรมครู สำหรับทำความเข้าใจในความรู้ของวิชา และวิธีการสอน
 • ผ่านการสังเกตการณ์ของการฝึกสอนเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
 • ผ่านการสังเกตการณ์จากการตรวจสอบแผนการสอนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
 • สอบผ่านข้อเขียนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สอบผ่านข้อเขียน

ครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านหลักสูตรจะต้องได้รับคะแนนตามที่กำหนด และมีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยม ตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องโดยครูผู้สอนของโรงเรียน และจากผู้ตรวจสอบที่มาจากภายนอก

หากมีความสนใจและตัดสินใจเรียนคอร์ส DELTA สามารถ สมัครตอนนี้

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ delta@ihchiangmai.com

โรงเรียน International House Chiang Mai คือโรงเรียนในเครือ International House Word Organisation (IHWO) ผู้นำในการผึกอบรมครูตั้งแต่ปีคศ. 1950 และสถาบันแห่งแรกที่เสนอให้เรียนทางไกล เพื่อการเป็นครูฝีกสอน CELTA ในนามของ Cambridge กับเครือข่ายทั่วโลกของ International House Chaing Mai ใหม่ที่ประกอบด้วย กว่า 150 โรงเรียนทั่วโลก และอบรมครูมามากกว่า 3,000 คนต่อปีในโปรแกรม CELTA และ DELTA

Contact Us Today

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.