คอร์สเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนนานาชาติ

การเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนานาชาติ

[image width=”300″ src=”https://ihchiangmai.com/wp-content/uploads/2014/06/shutterstock_77123362-300×200.jpg” alt=”International School Examinations” style=”style-4″ position=”right”]

สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ส่วนใหญ่มักมีข้อกำหนดให้สอบผ่านการสอบวัดระดับทักษะพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงตรรกะหรือการแสดงความคิดเห็น โดย IH Chiang Mai มีการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบัน เพื่อมอบความมั่นใจในการเรียนกับโรงเรียนที่จะช่วยให้สอบผ่านและได้เข้าศึกษากับสถาบันการศึกษาที่ต้องการได้

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆสถาบันที่มีข้อกำหนดตามความต้องการ จากรายงานของสถาบันการศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานทักษะของผู้เข้าสอบว่ามีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อ

IH Chiang Mai ขอเสนอหลักสูตรทั้งแบบเร่งรัด และหลักสุตรนอกเวลาทั้งแบบการเรียนกลุ่มขนาดเล็ก และแบบการเรียนแบบส่วนตัว

นอกเหนือจากนี้ ยังมีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ IGCSE สำหรับผู้สนใจอีกเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihchiangmai.com

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.